Stage Li Hong xingyi quan a Milano

Stage a Milano di xingyi quan del Gran Maestro Li Hong, ottavo duan, seconda generazione di Xingyi quan stile Shang (Li Cunyi > Shang Yunxiang (Shang Xing Yi)>Li Wen Bin>Li Hong), per la prima volta in Europa ospite del Maestro Xu Zaixing.  A breve...